HOME

Společnost AUMED a.s. se zapojuje do boje s pandemií nemoci Covid-19. Ve spolupráci se společností Protean s.r.o. a Ústavem molekulární a translační medicíny uvedla na trh moderní diagnostiku viru SARS-CoV-2 pod názvem AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV-2. Nově vyvinutý test používá tzv. LAMP reakci, což je izotermická amplifikace nukleových kyselin. Na rozdíl od polymerázové řetězové reakce (PCR, qPCR), ve které se reakce provádí pomocí teplotních cyklů, izotermická amplifikace se provádí při stálé teplotě a nevyžaduje žádná drahá zařízení. Výsledky jsou spolehlivě odečítány na základě barevné změny pouhým okem.

PROČ LAMP REAKCE?

Technika molekulární amplifikace RT-LAMP (Reverse transcription – Loop mediated isothermal amplification – reverzní transkripce a izotermální amplifikace zprostředkovaná smyčkou) umožňuje amplifikaci nukleových kyselin s vysokou specifičností, účinností a rychlostí za izotermálních podmínek – tedy za konstantní teploty, dosažitelné v inkubátorech, hybridizačních pecích či sušárnách.

Hlavní výhody AUMED test RT – LAMP Assay SARS-CoV-2:

•  Nenáročnost na laboratorní vybavení a personál – lze provádět v každé laboratoři, není potřeba   PCR cykler.

•  Výsledky jsou k dispozici do jedné hodiny – možnost odečtu prostým okem.

•  Obrovská průchodnost testu – lze analyzovat stovky vzorků najednou.

•  Snížení nákladů oproti klasickým PCR testům při zachování stejné citlivosti a spolehlivosti.

•  Celý test lze provádět v malé nebo i mobilní laboratoři, spojené případně přímo s odběrovým   místem.

•  Ideální řešení pro letištní terminály, podniky, hraniční přechody, domovy pro seniory…

•  Použití přirozených amplifikačních enzymů zaručuje vysokou spolehlivost výsledků testu, takže   ani při náhodném překročení   inkubačního času nedochází k výskytu falešně pozitivních   výsledků. Tímto problémem trpí   konkurenční LAMP testy, které   používají geneticky upravené   enzymy s vyšší procesivitou. Tyto testy jsou o něco rychlejší, hrozí ale nebezpečí falešně pozitivních   výsledků.

Informační leták k nově vyvinutému testu a odběrové sadě si v českém jazyce můžete stáhnout zde:

Informační leták k nově vyvinutému testu a odběrové sadě si v anglickém jazyce můžete stáhnout zde: